AL GT Fire

Välj en sula med kraftigt mönster, om Du arbetar i tuffa förhållanden på heta ytor. Den släta specialsulan lämnar inga spår och samlar inte smuts och därför lämpar den sig utmärkt bl.a. för asfaltarbeten. Stöveln AL GT Fire lämpar sig för brand och räddningsarbeten och uppfyller de strikta kraven som gäller för brandstövlar.

AL GT Fire

Vill du prata med oss angående denna produkt?

Kontakta oss
060 10 17 10
petri@brinab.se